Caroline Clemens

Caroline Clemens

Senior Synch & Licensing Manager och Senior International Marketing Manager, Domestic Repertoire

Fil. mag. i franska med tidigare studier på både Université Stendhal, Boston University och Stockholms Universitet. Har bland annat jobbat på NRJ, Riksmedia, Radio Vinyl 
och St. Lukes Hospital i New York. Caroline beskriver sig själv som en social musikälskande globetrotter.