David klar

David Back

Financial Controller

Ekonomie magisterexamen från Hanken School of Economics. Finlandssvensk som flyttade till Stockholm 2018. Jobbade tidigare vid Boston Consulting Group. Började på Sony Music 2020 där intresset för musik och siffror fått en perfekt kombination.