Nisrit Ghebil

Nisrit Ghebil

A&R

Efter att ha samlat på sig erfarenhet från lite överallt (och med en kandidatexamen i bagaget) hittar ni framöver Nisrit i A&R-teamet hos Sony Music. Personliga spellistor är hennes love language och att memorera lyrics är hennes främsta skill i livet.